Дніпроавіа: Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ “ДНIПРОАВIА”
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01130549
1.4 Місцезнаходження емітента 49042, м.Днiпропетровськ, аеропорт цивiльної авiацiї
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 0562395349 056235743
1.6 Електронна поштова адреса емітента lilia.shvets@dniproavia.com

2. Текст повідомлення

Відповідно до протоколу Наглядової ради товариства від 18.04.2013 року у зв’язку з прийняттям рішення про припинення повноважень в.о. Голови Правління ПАТ «АК «Дніпроавіа» та призначенням нового Голови Правління, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб.

Припинено повноваження Виконуючого обов’язки Голови Правління пана Шкінделя Віктора Миколайовича з 18.04.2013 згідно листа №1.12-48 від 16.04.2013 року щодо необхідності припинення повноважень Виконуючого обов’язки Голови Правління Шкінделя Віктора Миколайовича (паспорт серії АМ 994695, виданий Дніпропетровським РВУМВС в Дніпропетровській області, 17.01.2003 року), на підставі заяви від 16.04.2013 року. На посаді перебував з 30.05.2011року.

З 19.04.2013 року обрано Головою правління Товариства Новікова Олега Борисовича (паспорт серії СН 228174, виданий Ленінградським РУГУ МВС України у м. Києві 20.06.1996 року).  Посадову особу призначено безстроково. Раніше займав посади Генерального директора, Директора департаменту по управлінню парком повітряних суден, Заступника директора по експлуатації парку повітряних суден. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

3.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління ПАТ «АК «Дніпроавіа»                                                                                                                         О.Б. Новіков

comments powered by HyperComments
Опубліковано у Uncategorized. Додати до закладок постійне посилання.