Notification of a general meeting of the Company

Повне найменування товариства:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ДНIПРОАВIА”
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 49042, м. Дніпропетровськ, Аеропорт цивільної авіації.

Шановні акціонери!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ДНIПРОАВIА” повідомляє Вас, що 31 жовтня 2012 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана, буд. 63, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 31 жовтня 2012 року з 11.00 год. до 11.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана, буд. 63.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 25.10.2012 року.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 31 жовтня 2012 року (включно), з понеділка по четвер – з 08.00 год. до 17.00 год., по п’ятницях – з 08.00 год. до 15.45 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 49042, м. Дніпропетровськ, Аеропорт цивільної авіації, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ДНIПРОАВIА”, готель «Аерофлот», 5-й поверх, к.536. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Ульман Аделія Борисівна – заступник Голови Правління із загальних питань.
31 жовтня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про зміну найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ДНIПРОАВIА”, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»
5. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
6. Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.
7. Відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
10. Відкликання діючого складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
13. Про зміну порядку формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ»

Телефон для довідок: (0562) 39-53-30
Правління Товариства

comments powered by HyperComments
This entry was posted in Press release. Bookmark the permalink.