Архів автора: администратор

Дніпроавіа: Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ “ДНIПРОАВIА” 1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01130549 1.4 Місцезнаходження емітента 49042, м.Днiпропетровськ, аеропорт цивiльної авiацiї 1.5 Міжміський код, телефон та … Продовження

Залишити коментар